پمپ های عمودی و افقی : کدام یک بهترند ؟

پمپ های عمودی و افقی : کدام یک بهترند ؟

به طور خلاصه در رابطه با “پمپ های عمودی و افقی : کدام یک بهترند ؟” باید گفت ، پمپ عمودی فضای بزرگی را اشغال نمی کند و نیاز به الکتروموتورهایی با توان کمتر دارند. و البته نوع افقی فضای بزرگی را اشغال می کند و البته الکتروموتوری با توان بالاتر احتیاج دارد.

Continue reading