تجهیزات استخری

راهنما تمیز کردن استخر با جارو استخری

جارو استخر جزء جدایی ناپذیر از سیستم نظافت استخر است که برای از بین بردن جلبک و جرم گیری کاشی های استخر ضروری است.

جارو استخر توسط دسته جارو،شلنگ بلند مخصوص و اتصال آن به پمپ استخری صورت می گیرد.

نظافت با جارو استخر

  • اتصال شلنگ به اسکیمر و استفاده از پمپ استخر  

شلنگ و جاروی استخر را به اسکیمر استخر وصل می کنیم تا از نیرو مکش پمپ استخر برای شستشو کاشی های استخر و جذب آلایندگی های سنگین 

و آلودگی های دیواره کف استخر بهره ببریم.انتخاب صحیح پمپ با قدرت و سرعت مناسب جهت انتقال آب ،ضروریست.پمپ با قدرت و سرعت مناسب 

جهت سیرکولاسیون در سیستم تصفیه ،نظافت و کاهش مصرف برق و آب تاثیرگذار است.

نکته پمپ در محل صحیحی قرار بگیرد،پمپ های استخر از قدرت مکش کمتری نسبت به پمپ های ابرسانی برخوردارند به همین علت بخش زیادی از مکش آب

      توسط پمپ ارتباط مستقیمی با محل قرارگیری پمپ دارد. 

  • اتصال شلنگ و جارو به یک پمپ مستقل متصل شده روی چرخ متحرک بیرون استخر

اجزا تشکیل دهنده 

گاری یا شاسی 

الکتروپمپ 

دسته جارو 

سرجارو استخر 

 شلنگ مکش و تخلیه 

 شیر یک طرفه

 

 

بهین تاسیسات اب و اتش متین

طراح،مجری و مشاور تخصصی در زمینه تاسیسات صنعتی،ساختمانی و تجهیزات استخری

۰۳۱۳۲۴۰۱۱۱۷

۰۹۲۱۳۵۹۷۵۶۸

۰۳۱۳۲۴۰۱۴۸۸

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید