نمایش 1–24 از 70 نتیجه

نمایش 24 48 96
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

سه راه دنده

۱۱۰,۸۰۰ تومان۵۷۳,۹۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

سه راه تبدیلی ناف دنده UPVC

۲۵۰,۵۰۰ تومان۳۹۷,۹۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

زانو چپقی UPVC

۳۲۳,۲۰۰ تومان۵۱۰,۶۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

بوشن دنده UPVC

۸۷,۰۰۰ تومان۱۹۴,۶۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

اتصال بشکه UPVC

۲۶۲,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

فلنج دنده پلیمری CTP-PPH

۱۴۷,۰۰۰ تومان۳۴۵,۰۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

فلنج پلیمری PPH

۵۲,۰۰۰ تومان۲۱۱,۰۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

مهره ماسوره چسبی PPH

۱۶۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

مغزی تبدیلی UPVC

۶۹,۴۰۰ تومان۲۳۲,۹۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

شیرخودکار فنری سوپاپ دار

۷۶۲,۵۰۰ تومان۱,۴۵۷,۶۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

زانو دو طرف دنده UPVC

۱۱۰,۸۰۰ تومان۵۰۸,۲۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

کمربند UPVC

۱۸۰,۴۰۰ تومان۱,۷۳۸,۰۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

زانو دوسردنده ۴۵درجه UPVC

۱۰۷,۵۰۰ تومان۴۵۰,۳۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

بست لوله UPVC

۹,۵۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

کپ داخل دنده UPVC

۵۳,۵۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

شیرتوپی مهره دار مخصوص اسید با دسته قابل تنظیم UPVC

۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

مهره تک UPVC

۱۰۳,۵۰۰ تومان۳۴۶,۷۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

تبدیل دنده روپیچ توپیچ UPVC

۷۵,۵۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰ تومان
PIMTASH
شیر توپی مهره دار P.P شرکت HYDRO & SEAL
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

شیر توپی چسبی PPH

۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
PIMTASH
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

مهره ماسوره دوسردنده UPVC

۳۳۶,۵۰۰ تومان۷۹۹,۳۰۰ تومان
PIMTASH
رول بازکن
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

زانو یکسردنده ۴۵ درجه پیمتاش UPVC

۴۳,۵۰۰ تومان۱۷۳,۰۰۰ تومان
PIMTASH
سرشلنگی UPVC پیمتاش
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

سرشلنگی UPVC پیمتاش

۹۹,۶۰۰ تومان۲۸۸,۱۰۰ تومان
PIMTASH
شیر صافی FIP-UPVC
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

شیر صافی UPVC

۲,۷۳۷,۰۰۰ تومان۱۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان